Formy płatności

Kasa Spółki czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-15:00, przerwa 10:00-10:30

 

Przelewem na konto:

ING Bank Śląski O/Zawiercie

nr 66105015911000000800651861

lub na konto wskazane na fakturze.

Uwaga! Konto powinno składać się z 26 cyfr.

 

Via Moje Rachunki

Informacja

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3