Sieć wodociągowa

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu eksploatuje sieć wodociągową na terenie miasta Zawiercie. Jest to układ sieci wodociągowej mieszany w którym część przewodów istnieje w postaci obwodów zamkniętych, a pozostałe (zwykle położone na skraju sieci) funkcjonują w układzie końcówkowym.

Długości czynnej sieci wodociągowej:

  1. Sieć magistralna – 17,3 km
  2. Sieć rozdzielcza – 210,3 km
  3. Przyłącza wodociągowe -89,1 km

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3