Pozostałe usługi

Ciśnieniowe oczyszczanie sieci

Polega na udrażnianiu i myciu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej oraz wypompowywaniu zanieczyszczeń ze studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych. Wykonywane jest samochodami specjalistycznymi na podwoziu marki Jelcz SCK- oraz Mercedes ATEGO 18-28. Czynnikiem roboczym jest woda pompowana pod wysokim ciśnieniem, powyżej 150 at.

Usługi asenizacyjne

Obejmują opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb), transport nieczystości i oczyszczanie na oczyszczalni ścieków w Zawierciu. Działalność prowadzona jest na terenie gmin:

  1. Zawiercie
  2. Ogrodzieniec
  3. Włodowice

Usługa jest wykonywana pojazdem asenizacyjnym o pojemności beczki 5,5 m³.

 

Cennik usług zewnętrznych (obowiązuje od 1.1.2019)

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3