Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu informuje, iż od dnia 15.02.2012r. udostępnia Klientom Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBOK), dzięki czemu Klienci mogą całodobowo uzyskać dostęp do informacji dotyczących ich spraw.

Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBOK) zawiera następujące funkcjonalności:

Faktury:

 • szczegółowe informacje o fakturze

Umowy:

 • numer umowy
 • data zawarcia i rozpoczęcia umowy
 • dane sprzedawcy i kontrahenta

Odczyty:

 • numer wodomierza
 • historia odczytów ( data odczytu, wskazania licznika, zużycie)

Rozrachunki:

 • pełna lista faktur
 • sprawdzenie informacji o dokonywanych wpłatach

Analizy:

 • graficzna wizualizacja danych
 • możliwość wyboru rodzaju wykresu i danych (opłaty lub zużycie)

Wodomierze:

 • numer wodomierza
 • termin legalizacji
 • adres posesji

Zgłoszenie odczytu:

 • możliwość samodzielnego zgłaszania odczytów wodomierzy

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania odczytów kontrolnych przez osoby do tego upoważnione bez powiadamiania Użytkownika o ich terminie, szczególnie w przypadku gdy istnieje domniemanie, że odczyt jest błędny (podane wskazanie wodomierza jest znacząco niższe lub wyższe w stosunku do poprzednich wskazań).

Ustawienia:

 • możliwość zmiany hasła, adresu e-mail, telefonu

Zgłoszenia:

 • formularz do kontaktu z RPWiK z siedzibą w Zawierciu

 

Jak  korzystać:

 1. Przygotuj ostatnią fakturę otrzymaną od RPWiK z siedzibą w Zawierciu.
 2. W polu „Twój login” wpisz słowo „klient” oraz ID Klienta (np. klient012345). ID Klienta znajduje się na fakturze w polu NABYWCA. Wpisanie w polu „Twój login” innych danych niż zalecane utrudni bądź uniemożliwi identyfikację Użytkownika
 3. W polu „Twoje hasło” należy zdefiniować swoje hasło dostępu do Internetowego Biura Obsługi Klienta (minimum 6 znaków, bez polskich liter).
 4. Pole „Nazwa Użytkownika” definiuje użytkownika założonego Konta (nazwa musi składać się z imienia i nazwiska lub nazwy firmy).
 5. Adres e-mail – podany adres e-mail będzie służył do korespondencji z RPWiK z siedzibą w Zawierciu. Adres ten niezbędny jest również przy odzyskiwaniu hasła.
 6. Na podany adres e-mail wysyłana jest wiadomość o identyfikacji Klienta oraz informacja kiedy Klient będzie mógł korzystać z pełnego zakresu usług IBOK. Identyfikacja Klienta i wysyłanie w/w wiadomości odbywa się w godzinach pracy RPWiK, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 700–1500

 

WEJŚCIE DO SYSTEMU IBOK

Regulamin

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3