Nadmorskie wspomnienia
Nadmorskie wspomnienia Nie zatapiajmy swych marzeń
Nie zatapiajmy swych marzeń Woda kanonem natury
Woda kanonem natury Woda - życiodajne pięknoWoda - życiodajne piękno