Władze spółki

Władzami Spółki są nastepujące organy:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników: Gmina Zawiercie 79,35% i osoby fizyczne 20,65%.

Rada Nadzorcza:

  • Krzysztof Matyjaszczyk - Przewodniczący
  • Rafał Piech - Wiceprzewodniczący
  • Przemysław Duda - Sekretarz

Zarząd Spółki:

  • Bogusław Piotrowski - Prezes Zarządu
  • Katarzyna Stachowicz - Wiceprezes Zarządu

Telefon: 326721816 (sekretariat)

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3