Regulaminy usług

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 30.1.2019 R.:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

 

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1.11.2013 DO DNIA 14.10.2015 R.:

Regulamin odbioru nieczystości ciekłych

OBOWIĄZAUJĄCY OD DNIA 15.10.2015 R.:

Regulamin odbioru nieczystości ciekłych

OBOWIĄZAUJĄCY OD DNIA 1.7.2020 R.:

Regulamin odbioru nieczystości ciekłych

 

 

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3