Kontakt

POGOTOWIE WOD-KAN: 994

Dyspozytornia: 32 672 28 22

Bezpłatna infolinia: 800 700 730

Sekretariat: 32 672 18 16

 

Siedziba Spółki RPWiK Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 2
42-400 Zawiercie
sekretariat@rpwikzawiercie.pl


Godziny Otwarcia:

 • poniedziałek - piątek od 7.00 - 15.00


Kasa czynna:

 • poniedziałek - piątek od 7.00 - 15.00
 • przerwa od 10.00 - 10.30


RPWiK Zawiercie świadczy usługi: produkcja i dostawa wody, przyjmowanie i oczyszczanie ścieków, jak również wywóz nieczystości płynnych, ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji,budowa i eksploatacja sieci i przyłączy wod-kan, analiza fizykochemiczna wody i ścieków, uzgodnienia lokalizacyjne, zapewnienie dostaw wody i przyjęcie ścieków, wydawanie zezwoleń na podłączenia do sieci wok-kan, konsultacje techniczne w zakresie gospodarki ściekowej, montaż i plombowanie wodomierzy.

Centrala: 32 67 220 17-18
Fax: 32 67 010 49

Numery wewnętrzne:

 • Sekretariat: 22
 • Główna Księgowa: 32
 • Dyspozytornia: 50
 • Dział techniczny: 30
 • Kancelaria: 28, 37
 • Dział Handlowy: 34, 35
 • Windykacja: 44

 

Baza Zaplecza Technicznego / magazyn

ul. Wojska Polskiego 23A
42-400 Zawiercie
baza@rpwikzawiercie.pl

Centrala: 32 67 089 31
Fax: 32 67 236 09

Numery wewnętrzne:

 • Biuro: 29
 • Transport: 20
 • Magazyn: 22
 • Wodomierze: 23

 

Oczyszczalnia Ścieków Zawiercie

ul. Włodowska 21
42-400 Zawiercie
oczyszczalnia@rpwikzawiercie.pl

Centrala:

 • 32 67 229 86
 • 32 67 211 27
 • 32 67 222 75 - ZAMAWIANIE USŁUG ASENIZACYJNYCH

 

Laboratorium RPWiK Sp. z o.o.

ul. Włodowska 21
42-400 Zawiercie
laboratorium@rpwikzawiercie.pl

Kontakt:

 • Tel. 32 6773830
 • Fax 32 6773887

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3