Misja firmy

Misja.

Misją Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest dostarczanie wody dobrej jakości w odpowiedniej ilości oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w sposób nieszkodliwy i nieuciążliwy dla środowiska.

Cele.

zapewnienie ciągłej dostawy wody o odpowiedniej jakości wszystkim odbiorcom,
odbiór ścieków od wszystkich odbiorców i oczyszczanie ich w stopniu wymaganym przez pozwolenia wodno - prawne,
obniżenie kosztów działalności,
prowadzenie działań w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów,
uzyskanie dobrego wizerunku spółki,
prowadzenie wszechstronnej działalności proekologicznej.

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3