Sieć kanalizacyjna

Na chwile obecną RPWiK Sp z o.o. eksploatuje łącznie ok. 216 km kanalizacji na terenie Zawiercia. Składa się na to:

  • kanalizacja sanitarna 62,9 km + 111,0 km umowa użyczenia (kanalizacja wybudowana w ramach zadania "Gospodarka Ściekowa Zawiercia")
  • kanalizacja ogólnospławna – 11 km
  • kanalizacja deszczowa – 31,3 km

 

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3