Badania jakości wody

Monitoring jakości wody jest prowadzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. 2015 poz. 1989). Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu prowadzi badania jakości w ramach kontroli wewnętrznej, we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zawierciu. Opracowano wspólny harmonogram poboru próbek wody, obejmujący cały system dystrybucji wody od źródeł zasilania do konsumenta, co pozwala na całoroczną, szeroką kontrolę jakości wody w całym mieście zarówno przez PSSE, jak i RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu.

Mieszkańcy Zawiercie korzystają z wody, pochodzącej z następujących ujęć:

  • Stary Rynek,
  • Parkoszowice,
  • Kosowska Niwa,
  • Skarżyce,
  • Bzów,
  • Karlin.

Dobra jakość wód, zarówno pod względem fizykochemicznym, jak i mikrobiologicznym ze studni eksploatowanych przez RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu powoduje, że nie muszą być one uzdatniane.

Dezynfekcja wody, podawanej do sieci wodociągowej ma na celu ochronę sieci przed wtórnym zanieczyszczeniem bakteriologicznym. Woda pochodząca z ujęcia Stary Rynek jest dezynfekowana w sposób ciągły, natomiast woda z pozostałych ujęć - okresowo.

Aktualne parametry jakości wody podawanej do sieci wodociągowej w Zawierciu

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3