Regulamin organizacyjny

1. Forma prawna Spółki, adres siedziby.

Zgodnie z Aktem Notarialnym spisanym w dniu 18.05.2004 r. Repertorium A Nr 13189/2004 Spółka prowadzi działalność pod firmą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27.07.2004r. i otrzymała numer KRS 0000213560.

2. Regulamin organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

Regulamin organizacyjny 

Regulamin organizacyjny - uchwała Rady Nadzorczej

Schemat organizacyjny

 

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3