Cena wody i ścieków

Porównanie cen wody i ścieków w wybranych gminach województwa śląskiego, obowiązujące na dzień 1 stycznia 2015 r.

Porównanie cen zostało opracowane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej lub Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W powyższych cenach nie uwzględniono ewentualnych dopłat Gmin do m³ dostarczonej wody lub m³ odprowadzonych ścieków.

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3